Bao da Samsung Galaxy Fold 1 | 2 | 3 | 4 | 5 kiểu ngang

400.000 VNĐ

Quý khách tham khảo các mẫu da ở link: Mẫu da