Bao da Samsung Galaxy Fold 1 | 2 | 3 | 4 kèm ngăn tiền

550.000 VNĐ

Quý khách tham khảo các mẫu da ở link: Mẫu da